Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy – współpraca i reformy

Stany Zjednoczone to najbogatsze państwo świata. Jego rola w gospodarce jest kluczowa.

To znaczy także, że USA odgrywa ogromną rolę w polityce światowej.

Wpływ USA na światową gospodarkę odbywa się m.in za pośrednictwem dwóch niezwykle ważnych organizacji.

Są to Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Te dwie organizacje dyktują modę ekonomiczną – wyznaczają kierunek rozwoju dla innych krajów, które także aspirują do zostania gospodarczą potęgą.

Obie organizacje skupiają się na wspieraniu wdrażania gospodarki przyjaznej rynkowi.

Polityka ekonomiczna obu organizacji w dużej mierze opiera się na neoliberalizmie – zestawie społecznych i ekonomicznych idei dominujących w drugiej połowie XX wieku.

Od II wojny światowej MFW i Bank Światowy służą jako strażnicy globalnego kapitalizmu.

W myśli tej dominuje przekonanie, że wolność gospodarcza pomaga wolności politycznej.

Żaden kraj na świecie nigdy nie osiągnął całkowicie kapitalistycznego „leseferyzmu” czy gospodarki wolnorynkowej.

Jednak działania takich organizacji jak MFW i BŚ zbliżają nas do tego celu.

BANK ŚWIATOWY

Bank Światowy to międzynarodowa organizacja zajmująca się zapewnianiem finansowania, doradztwa i badań krajom rozwijającym się, aby wspomóc ich rozwój gospodarczy.

Pieniądze czerpie z pożyczek na międzynarodowych rynkach kapitałowych.

Bank Światowy czerpie swoje finansowanie z bogatych krajów, a także z emisji obligacji.

Obligacje finansowe to zaległe długi lub regularne płatności.

MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zajmuje się szeregiem ważnych społecznie kwestii.

Jest organizacją działającą na rzecz wspierania globalnej współpracy monetarnej – kooperacji państwowej na rzecz wspólnej polityki pieniężnej.

Działania dążą także do zabezpieczenia stabilności finansowej, ułatwiania handlu międzynarodowego, promowania wysokiego zatrudnienia i zrównoważonego makroekonomicznego wzrostu gospodarczego.

MFW działa również na rzecz ograniczania ubóstwa na całym świecie, i jest finansowany z kwot krajów członkowskich.

BŚ A MFW – RÓŻNICE

Główna różnica między Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) a Bankiem Światowym polega na ich odpowiednich celach i funkcjach.

Jednak perspektywy obu organizacji się uzupełniają. Współpraca między dwoma organizacjami określana jest często jako konsens waszyngtoński.

Kooperacja ta skupia się na wprowadzaniu zmian ustrojowych w różnych krajach.

Konsensus Waszyngtoński odzwierciedlał zestaw zasad, które stały się ich standardowym pakietem porad dołączonych do pożyczek udzielanych przez MFW.

Trzy główne kierunki tych reform to deregulacja rynków krajowych, prywatyzacja przedsiębiorstw publicznych oraz liberalizacja handlu i przepływów finansowych, a także zniesienie kontroli cen.

Reformy odniosły sukces w poprawie wzrostu gospodarczego.

Obie organizacje nie są jednak wolne od zarzutów.

Uważa się, że odzwierciedlają one neoliberalną filozofię polityczną i gospodarczą oraz interesy pożyczkodawców, a nie szersze cele rozwoju ludzkiego i ekonomicznego.

MFW został również skrytykowany za brak odpowiedzialności i chęć udzielania pożyczek krajom o złych notowaniach w zakresie praw człowieka.

Stąd pojawia się szeroko zakrojona krytyka np. ze strony środowisk alterglobalistycznych.